Tego lata, firma Google wprowadza nową serię Women of Publishing Leadership. Stanowi ona świetną okazję do wzmocnienia strategii cyfrowej firmy poprzez ekskluzywną, czteroczęściową serię webinariów.

Silne zaangażowanie cyfrowe jest obecnie niezbędne do stymulowania rozwoju firmy. Jednak należytej uwagi wymaga szczególnie obserwacja sukcesów przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety. Jest to niezwykle istotne, ponieważ kobiety generują jedynie 37% PKB, podczas gdy stanowią połowę światowej populacji w wieku produkcyjnym. W ostatnich latach poczyniono znaczne postępy w obsadzaniu kobiet na stanowiskach kierowniczych i własnościowych. Jednocześnie wzrasta ich udział w rankingach dochodowych i kierowniczych. Co ciekawe przyrost ten osiągnął zawrotne tempo równe 1,5-krotności średniej krajowej.

Czego można się spodziewać?

Seria Women of Publishing Leadership została stworzona, aby pomóc kobietom-liderom rozwijać ich umiejętności w zakresie strategii cyfrowej. Działania te mają również za zadanie napędzać ich działalność w tym sektorze. Treść serii wprowadzanej przez Google jest przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw cyfrowych, które są prowadzone przez kobiety, wykazują silne przywództwo kobiet lub są zdominowane przez kobiety.

Uczestnicy nowej serii webinarów będą mieli dostęp do programu skoncentrowanego na wzmocnieniu obecności cyfrowej. Do tego celu ma służyć kompleksowy program monetyzacji i wykorzystania danych. Program jest przeznaczony dla kobiet ze wszystkich środowisk cyfrowych, a zapisy do niego już trwają.

 

Sesje:

Planowanie wzrostu (dodaj do kalendarza)

Data i godzina:  Środa, 19 czerwca o 19:30

Prowadzący: Sarah Carpenter, Manager of Scalable Acquisitions, Google

Krótki opis:  Dowiedz się, jak zaplanować wzrost i dlaczego ma to znaczenie dla Twojej firmy.

 

Strategia dotycząca treści i słuchaczy (dodaj do kalendarza)

Data i godzina: Środa, 17 lipca o 19:30

Prowadzący: Amy Harding, Director of Analytics, Revenue Optimization, and Google News Consumer Insights

Krótki opis: Dowiedz się, jak lepiej zrozumieć i zaangażować odbiorców dzięki solidnej strategii treści.

 

Wykorzystywanie danych do wzrostu (dodaj do kalendarza)

Data i godzina: Środa, 31 lipca o 19:30

Prowadzący: Madhav Goyal, Publisher Intelligence Analyst

Krótki opis:  Wiele osób uznaje wartość podejmowania decyzji opartych na danych, ale niewiele z nich jest w stanie skutecznie wykorzystywać swoje dane. Uzyskaj użyteczne informacje na temat tego, jak wykorzystać dane do napędzania rozwoju Twojej firmy.

 

Porady i wskazówki dotyczące zarabiania (dodaj do kalendarza)

Data i godzina: Środa, 14 sierpnia o 19:30

Prowadzący: Roshni Dutt, Platforms Monetization Lead, Google

Krótki opis: Uzyskaj wskazówki i porady dotyczące zwiększenia zarobków z treści.

 

 

Gotowy na zwiększenie zysków z reklam?

Zleć optymalizację reklam na swojej stronie internetowej.

Pamiętaj, możesz więcej zarabiać.