Jeśli używasz zarówno automatycznych reklam jak i reklam ręcznie dodanych, oto wskazówka dotycząca wydajności. Musisz jedynie wczytać skrypt java AdSense (adsbygoogle.js) TYLKO RAZ na stronę. Jeśli postępowałeś zgodnie z moimi instrukcjami, już to zrobiłeś. Nie ma potrzeby robić tego ponownie kiedy umieszczasz jednostkę reklamową AdSense w widżecie lub stopce. Zatem przejdź do widżetów lub wtyczek reklamowych i po prostu USUŃ skrypt adsbygoogle.js, który tak wygląda:

< script async src=’//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js’ ></script>

Gotowy na zwiększenie zysków z reklam?

Zleć optymalizację reklam na swojej stronie internetowej.

Pamiętaj, możesz więcej zarabiać.