• 1 propozycja koncepcji Logo
  • 4 poprawki po wyborze jednej z przedstawionych koncepcji Logo
  • wizualizacje
  • zapis projektu w wersji rastrowej (JPG, PNG) i wektorowej (SVG, PDF)

Logo gotowe do użycia na potrzeby internetu i druku.
Koszt realizacji 300-500 zł