• 2 propozycje koncepcji Logo
  • 7 poprawek po wyborze jednej z przedstawionych koncepcji Logo
  • wizualizacje
  • zapis projektu w wersji rastrowej (JPG, PNG) i wektorowej (SVG, PDF)

Logo gotowe do użycia na potrzeby internetu i druku.
Koszt realizacji 600-800 zł