Administracja stroną WWW 

Koszt administracji to około 5-200 zł miesięcznie zależnie od nakładu pracy (typu  ilość dodawanych aktualności, aktualizacje, edycja treści itp).

Administracja stroną WWW obejmuje:
·  Dodawanie treści (z oparciu o dostarczone materiały – teksty, zdjęcia)
·  Opieka nad klientem – fachowa pomoc i konsultacje, wsparcie pracowników
·  Krótki czas reakcji na zgłoszenie
·  Wsparcie i doradztwo w kwestiach technicznych
·  Aktualizacja systemu CMS (system + komponenty)
·  Wprowadzenie niewielkich zmian w kodzie strony
·  Usuwanie usterek technicznych i pomoc doraźna w przypadku awarii
·  Zapewnienie ciągłej dostępności i poprawności działania strony internetowej
·  Regularne tworzenie kopii bezpieczeństwa
·  Opieka nad serwerem