Iframe to skrót od angielskiego terminu „Inline Frame” (ramka wewnętrzna). Jest to element HTML używany do osadzania innej strony internetowej lub dokumentu wewnątrz bieżącej strony internetowej. Dzięki temu można wyświetlać treści z innych źródeł, takich jak zewnętrzne strony internetowe, filmy, mapy, formularze itp., bezpośrednio na stronie, na której znajduje się iframe.

Iframe pozwala na wyświetlanie treści z różnych źródeł w jednym miejscu, co jest szczególnie użyteczne, gdy chcemy zintegrować zawartość zewnętrzną w naszej witrynie. Na przykład, może to być osadzenie wideo z serwisu YouTube, formularz zewnętrznego dostawcy, mapa Google Maps lub inna strona internetowa. Dzięki iframe użytkownicy mogą przeglądać różnorodne treści bez opuszczania głównej strony, na której znajduje się iframe.

Gotowy na zwiększenie zysków z reklam?

Zleć optymalizację reklam na swojej stronie internetowej.

Pamiętaj, możesz więcej zarabiać.